Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

ANVR-reizigersvoorwaarden

Beleef Reizen is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging is voorzien van strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen. 

Klik hier om de ANVR Reizigersvoorwaarden te downloaden

Klik hier voor de Algemene Reisvoorwaarden TUI_Nederland

Deze zijn gebaseerd op de ANVR reizigersvoorwaarden, waar noodzakelijk aangevuld met onze eigen voorwaarden, simpelweg omdat de ANVR reizigersvoorwaarden niet langer standaard overal in voorzien. Zo weet u zeker dat de dingen goed geregeld zijn, en dat is belangrijk. Want vakantie moet onbezorgd genieten zijn.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Beleef Reizen is aangesloten bij de SGR. Alle gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel vormen van een pakkerreis, vallen onder de garantie van de SGR. Deze SGR garantie betekent dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor uw terugreis. Wanneer u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een reisbureau dat aangesloten is bij SGR. U kunt controleren of een reisbureau bij SGR is aangesloten door middel van de website www.sgr.nl, via het vakje ‘Zoeken op deelnemer’.

Calamiteitenfonds

Beleef Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de reizen die in dit programma gepubliceerd zijn onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie betekent onder andere dat u als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt wanneer wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uit kunnen voeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt wanneer wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of wanneer wij u vervroegd moeten repatriëren.
Let wel; het voorgaande geldt alleen voor reeds op de bestemming aanwezige reizigers. Er is een premie verschuldigd.
Op onze overeenkomsten zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing is. Deze voorwaarden liggen bij CFR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden op verzoek van het CFR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl. 

Nice 2 know